Jak řezat galvanizovaný plechový kov pomocí laserových řezacích strojů

Zobrazení:0     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2024-01-26      Původ:Stránky

Zeptejte se

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button
Jak řezat galvanizovaný plechový kov pomocí laserových řezacích strojů

Galvanizovaný plechový kov, svorku v průmyslu zpracování kovů, je známý svou robustností a všestranností. Jeho definující rys, zinkový povlak, i když je vynikající pro odolnost proti korozi, představuje specifické výzvy při řezání.


Stroje na řezání vlákna laseru Nabízejí bezkonkurenční přesnost, rychlost a efektivitu nákladové efektivity. Ve společnosti Eeto se specializujeme na řezání galvanizovaného plechu pomocí technologie Laser Advanced Fiber. Tento blog vás povede k používání laserových řezacích strojů vlákna a prokáže jejich nadřazenost při manipulaci s galvanizovaným plechem.


Proč si vybrat laserové řezací stroje?


Řezací stroje z laseru vlákna představují technologický pokrok ve zpracování kovů. Nabízejí několik výhod oproti konvenčním metodám řezání, zejména při práci s galvanizovaným plechem:


Přesnost

Vláknité lasery produkují extrémně zaostřené paprsky s vysokou intenzitou, což umožňuje složité řezy s minimální šířkou KERF. Tato přesnost je zásadní pro podrobné návrhy a těsné tolerance.


Rychlost

Ve srovnání s tradičními metodami řezání pracují mnohem rychleji. Toto zvýšení rychlosti se promítá do vyšší produktivity a rychlejší doby obratu pro projekty.


Efektivita nákladů

Vláknité lasery jsou z dlouhodobého hlediska z dlouhodobého hlediska efektivnější i přes předem. Mají nižší provozní náklady kvůli vyšší účinnosti a sníženému odpadu.


Kvalita řezu

Vláknové lasery minimalizují poškození zinkového povlaku a udržují korozní odolnost galvanizovaného plechu. Produkují čistší řezy se sníženými zónami zasaženými do tepla a zachovávají strukturální integritu materiálu.


Všestrannost

Tyto stroje jsou schopny řezat různé tloušťky a typy kovů, což z nich činí všestranné v průmyslu výroby kovů.


Příprava na řezání laseru


Před zapojením do procesu řezání pomocí laserového stroje z vlákna je příprava klíčem k zajištění účinnosti a bezpečnosti:


Inspekce materiálu

Prozkoumejte galvanizovaný plech pro jakékoli nepravidelnosti nebo defekty. Přítomnost promáčknutí nebo osnov může ovlivnit přesnost řezu.


Čištění povrchu

Odstraňte všechny kontaminanty z povrchu. Čistý povrch zajišťuje lepší laserovou interakci a čistší řezy.


Správné umístění

Bezpečně umístěte plech na řezací postel. Správné zarovnání je zásadní pro přesnost a minimalizaci odpadu.


Bezpečnostní opatření

Zajistěte, aby všichni operátoři byli vybaveni vhodným bezpečnostním vybavením, včetně ochrany očí a rukavic odolných proti teplu. Tato oblast by měla být dobře větraná pro správu výparů vyrobených během řezání.


Kalibrace stroje

Upravte nastavení laserového vlákna na základě tloušťky a typu galvanizovaného plechu. Správná kalibrace je nezbytná pro optimální řezné výkon a pro zabránění poškození materiálu.


Proces řezání kovů z galvanizovaného plechu s laserovými stroji vlákna


Proces řezání s Laserové stroje na vlákny zahrnuje několik kroků k zajištění přesnosti a kvality:


1. Nastavení parametrů

Zadejte požadované specifikace do stroje, jako je napájení, rychlost a frekvence. Tyto parametry se liší v závislosti na tloušťce materiálu a požadované kvality řezu.


2. Zahájení řezu

Spusťte laser a sledujte počáteční zapojení do kovu. Optimální začátek je zásadní pro hladký řez.


3. Sledování pokroku

Neustále sledujte pokrok stroje. Moderní lasery s vlákny často přicházejí se softwarem, který poskytuje zpětnou vazbu a kontrolu v reálném čase.


4. Úpravy během řezání

V případě potřeby proveďte úpravy parametrů laseru během procesu řezání tak, aby vyhovovaly jakýmkoli pozorovaným nesrovnalostem.


5. Manipulace s řezy komplexu

Pro složité návrhy vynikají laserové řezačky vlákna při provádění komplexních řezů s vysokou přesností. Tato schopnost je zvláště užitečná pro podrobné architektonické nebo automobilové díly.


6. Dokončení řezu

Po dokončení řezání se stroj obvykle automaticky vypne. Opatrně odstraňte řezací kousky a zajistěte, aby se dostatečně ochladily.


Pokrájené praktiky


Postupy po okrájení jsou zásadní pro zajištění dlouhověkosti jak řezaných kusů, tak laserový stroj na vlákno:


Čištění a údržba

Pravidelně čistěte stroj, aby se zabránilo hromadění kovového prachu a zbytků. Správná údržba zajišťuje dlouhověkost a konzistentní výkon řezačky laseru.


Odbudování a dokončení

Zatímco lasery vlákna obvykle zanechávají čistou hranu, některé aplikace mohou vyžadovat odhazování nebo další dokončení hladkosti.


Skladování a manipulace

Uložte řezané kousky do suchého a bezpečného prostředí, abyste si udrželi svou integritu, zejména s ohledem na zinkový povlak galvanizovaného kovu.


Nakládání s odpady

Efektivně spravujte a recyklujte kovové kousky. Lasery vlákna často vedou k minimálnímu odpadu kvůli jejich přesnosti.


Jak řezat galvanizovanou trubku pomocí řezacích strojů na vlákno


Kromě řezného galvanizovaného plechu mohou laserové řezací stroje také řezat galvanizované potrubí používané od instalatérských vozidel po konstrukci. Věnujte pozornost modelu stroje, ať už je vhodný pro řezání jednoho z nich nebo oříznutí kovového listu i potrubí. Zde je návod, jak tyto stroje využít pro řezání galvanizovaných potrubí:


Příprava

Začněte měřením a označením potrubí pro řezání. Zajistěte, aby byla trubka čistá a bez jakýchkoli kontaminantů, které by mohly narušit proces řezání laseru.


Zajištění potrubí

Správné zajištění potrubí je zásadní pro přesné řezání. Pomocí upínacího systému stroje držíte trubku na místě a zajistěte, aby se během řezání nepohyboval.


Nastavení stroje

Upravte nastavení laseru vlákna na základě průměru a tloušťky stěny. Správná nastavení je nezbytná pro dosažení čistých řezů bez poškození potrubí.


Proces řezání

Zapojte laser vlákna a zahájte proces řezání. Moderní stroje umožňují přesnou kontrolu a v případě potřeby umožňují snížit složité tvary nebo vzory.


Monitorování

Neustále sledujte proces řezání. Vláknité lasery se rychle zkrátí, ale je důležité sledovat jakékoli nesrovnalosti během operace.


Zveme vás, abyste zažili sílu našich laserových řezacích strojů. Kontaktujte nás pro demonstraci nebo diskutujte o tom, jak můžeme pomoci při optimalizaci vašich potřeb zpracování kovů. Požádejte o více informací a prozkoumejte naši řadu laserových strojů navržených pro dokonalost, včetně laserových řezacích vláken, laserových čističů vláken a laserových svářečů.

ZAPOJTE SE S NÁMI
Jako naše víra, malé detaily dělají velké rozdíly!
Pro více informací o spolupráci nás kontaktujte.
Wuhan EETO Laserové zařízení Co., Ltd © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Následuj nás